Grey Stoneware Pot 'Squares' S

94-501

Grey Stoneware Pot 'Squares' S

94-501