White-softbrownStoneware pot 'Evi'

94-582

White-softbrownStoneware pot 'Evi'

94-582