White-softbrown Stoneware boat 'Evi'

94-591

White-softbrown Stoneware boat 'Evi'

94-591